VisszaVissza az előző oldalra

Megjelent a szegedi légoltalom történetének első felét feldolgozó kiadvány

Megjelent Oláh András Pál "A szegedi hatósági légoltalom rövidített története a kezdetektől az 1941. évi jugoszláv légitámadásokig" című kiadványa.

Megjelent Oláh András Pál "A szegedi hatósági légoltalom rövidített története a kezdetektől az 1941. évi jugoszláv légitámadásokig" című kiadványa.

A kiadvány a szegedi hatósági légoltalom átfogó történetét jegyezte le az 1941. áprilisi jugoszláv légitámadásokig, amikor a szervezet átesett a tűzkeresztségen.

A kiadvány bővebb, tudományos igényű változata a tervek szerint rövedesen szintén meg fog jelenni.

A jelenlegi kiadvány bolti forgalomba nem kerül, annak előjegyzése a szerzőtől lehetséges az olahandraspal@gmail.com címen!

 

Az előlap

Részlet a kiadványból:

Előszó

Véleményem szerint a szegedi légó története két egymástól elhatárolható időszak köré fonódik. Az első a szegedi légoltalom kialakulásáról, felállításáról tesz tanúbizonyságot, felölelve a kezdetektől az 1941. április 7-i jugoszláv légitámadásig tartó időszakot, majd a második az 1944. tavaszáig-nyaráig tartó korszakot. Nehéz a két időszak közötti átmenet időbeli meghatározása, mivel már a német megszállás előtt megindultak azok a folyamatok, amelyek új korszakot nyitottak a szegedi légoltalomban, de a dolgok menete csak az április 3-i budapesti bombázások és Szeged városára 1944. június 2-án mért első amerikai légicsapás után és hatására gyorsultak fel.

Noha megítélésem szerint nem tartozik szorosan a témához az ipartelepek és üzemek légoltalmának története, mégis érintőlegesen foglalkoztam vele, gondolva azt, hogy érdemes átfogóbb képet adnom róla ezen tanulmányomon belül.

Célom egy régen elfeledett fogalom hátterének feltárása volt, ahogy a klasszikus szerző mondta „sine ira et studio”, azaz harag és részrehajlás nélkül.